.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 

Nyheter


Nyheter


Tillbaka till översikten

2017-05-18

Nytt affärssystem

Boka tjänster i Sverige AB erbjuder en kanal in för flera tjänster
1 mars, 2017

Efter noggrant övervägande väljer Boka tjänster i Sverige AB TimeWave för att hantera all sin administration online. TimeWave ger kontroll och överblick, vilket underlättar då man använder sig av underleverantörer i verksamheten. Genom att på sikt använda TimeWave API, går det att involvera slutkunden i högre grad via den egna hemsidan. De kan t ex se sina fakturor, lägga upp en arbetsorder, osv.

Boka tjänster i Sverige AB

TimeWave är utvecklat utifrån de särskilda behov som tjänsteföretagare har på ett heltäckande affärssystem som hanterar hela affärsprocessen, från ny kund till hanterat Rut/rot-avdrag. Tjänsten är molnbaserad och på så sätt lättillgängligt var du än är. Till tjänsten finns mobilapp för anställda som där kan se uppdrag och godkänna och rapportera avvikelser.Tillbaka till översikten


 
 
 
 
Ring
E-postadress