.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 

Nyheter


Nyheter


Tillbaka till översikten

2017-05-18

Nytt affärssystem

Boka tjänster i Sverige AB erbjuder en kanal in för flera tjänster
1 mars, 2017

Efter noggrant övervägande väljer Boka tjänster i Sverige AB TimeWave för att hantera all sin administration online. TimeWave ger kontroll och överblick, vilket underlättar då man använder sig av underleverantörer i verksamheten. Genom att på sikt använda TimeWave API, går det att involvera slutkunden i högre grad via den egna hemsidan. De kan t ex se sina fakturor, lägga upp en arbetsorder, osv.

Boka tjänster i Sverige AB

TimeWave är utvecklat utifrån de särskilda behov som tjänsteföretagare har på ett heltäckande affärssystem som hanterar hela affärsprocessen, från ny kund till hanterat Rut/rot-avdrag. Tjänsten är molnbaserad och på så sätt lättillgängligt var du än är. Till tjänsten finns mobilapp för anställda som där kan se uppdrag och godkänna och rapportera avvikelser.Tillbaka till översikten