.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 

Fakta

Alla våra underleverantörer innehar F-skatt, försäkringar. Den största delen av våra underleverantörer och egenanställda är företagare med familjeägd struktur och lokal förankring. Givetvis har vi även samarbete med börsnoterade och rikstäckande företag. Vi strävar i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med företag som tillhör branschorganisationer och som är certifierade. Det viktiga är vad du som kund ställer för krav på oss, så att vi kan ta fram rätt sorts kompetens, pris och behörigheter för just det uppdrag du vill ha hjälp med.

Vill du bli leverantör åt oss ? 

För att bli leverantör åt oss så har vi en tydlig process på hur vi vill att samarbetet skall fungera, Vi och våra uppdragsgivare ställer höga krav och detta skall genomsyra dig som underleverantör ute på våra uppdrag. Samarbetet skall bygga på yrkesskicklighet stolthet, lojalitet, ärlighet, god etik och ett proffsigt uppförande hos våra kunder det vill säga att det tydligt framgår att ni representerar Boka tjänster i Sverige AB. Leverantörer som kan ge pris och starta jobb inom 24-timmar får förtur på uppdrag.

Vad har vi för krav ?

För att säkerställa kvalité-kompetens-säkerhet i våra leveranser så vill vi av dig som skall jobba med oss ha följande.

 1. F-skattebevis
 2. Försäkringsbevis (Försäkringen skall täcka de områden ni skall jobba med annars tilldelas inga uppdrag). Ansvarsförsäkring på minst 10 milj.
 3. Skatteverket 4820 (se nedan bifogad PDF med instruktion)
 4. Belastningsregistret (se nedan bifogad PDF med instruktion).
 5. Er kompetens vill vi ha i någon form så som yrkesbevis, yrkescertifikat, utbildning, erfarenhet och antal arbetade år inom den bransch ni kommer att jobba med, referenser, körkort, språk detta gäller samtliga som  jobba som vill jobba med oss. 
 6. ID-O6 (för byggarbetsplatser) ett företag enligt lag (underleverantören) måste endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID-O6-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från Boka tjänsters uppdrag samt hela ID06-systemet.
 7.  Boka tjänster i Sverige AB har under Juni -17 tagit fram ett eget Service-ID åt underleverantörer. Kopia på ID-kort/körkort för egenanställd och underleverantör och dennes samtliga anställda skickas sen med kopia med MMS till Boka tjänster i Sverige AB till 0760-400401. Vi beställer då service-id och skickar dessa till överenskommen leveransadress. Självkostnadspris + frakt faktureras sen egenanställd eller underleverantör ca 100kr/anställd. 
 8. Arbetskläder här skall det i första hand användas Boka tjänster i Sveriges loggade arbetskläder. Beroende på uppdrag så kan i bland egenanställd eller UE bära sina loggade arbetskläder i kombination med Boka tjänsters loggade arbetskläder.  Kostnaden för arbetskläder bekostas av underleverantör +20 % i administrationsavgift. Uppge i formuläret nedan vilka storlekar som behövs och antal .
 9. Utrustning står ni själv som leverantör för inom de områden som ni kommer att jobba med om inte annat överenskommes.
 10. Godtar att skriva kontrakt samt sekretessavtal.
 11. Mobil arbetsorder med återkoppling  av utfört uppdrag. Här kommer vi att fortlöpande koppla på Underleverantörer och Egenanställda. Det kommer vara ett krav att godkänna uppdragen via mobilen annars godkänns inga fakturor för utförda uppdrag. 


Skatteverket 4820
Skriv i Skatteverkets formulär, faxa eller posta det till skatteverket, när ni får svar skickas kopia till oss skriv i formuläret Boka tjänster i Sveriges faxnr: så får vi dokumentet direkt till oss. Faxnr är: 08-55117437
482017.pdf (21.63KB)
Skatteverket 4820
Skriv i Skatteverkets formulär, faxa eller posta det till skatteverket, när ni får svar skickas kopia till oss skriv i formuläret Boka tjänster i Sveriges faxnr: så får vi dokumentet direkt till oss. Faxnr är: 08-55117437
482017.pdf (21.63KB)
Belastningsregistret
Ifylles och postas till Polisen. Gäller egenanställd samt underleverantören och dennes samtliga anställda. skickas sen med post till Boka tjänster i Sverige AB
Belastningsregistret.pdf (1.38MB)
Belastningsregistret
Ifylles och postas till Polisen. Gäller egenanställd samt underleverantören och dennes samtliga anställda. skickas sen med post till Boka tjänster i Sverige AB
Belastningsregistret.pdf (1.38MB)

 
 

 
 
 
 
Ring
E-postadress